ค่าธรรมเนียมเรือ | สิงคโปร์
  ประกาศสำคัญ

  • 🇲🇾RM > Baht🇹🇭 (7.88)


   🇹🇭Baht > RM🇲🇾 (8.00)

  สิงคโปร์ – การขนส่งทางอากาศ
  จัดส่งถึงบ้านโดย บริษัท ในพื้นที่
  ตามสถานการณ์แพคเกจทั้งหมดคาดว่าจะมาถึงใน 4-8 วันทำการหรือนานกว่านั้น

  สิงคโปร์ – การขนส่งทางทะเล
  พัสดุทะเลขนาดเล็ก
  จัดส่งถึงบ้านโดย บริษัท ในพื้นที่
  ประมาณ 15-20 วันทำการ
  ตัวอย่างการคำนวณพัสดุทะเลขนาดเล็กปริมาตร: 10 กก.> น้ำหนัก 5 กก
  เราจะเรียกเก็บตามปริมาณ 10 กก
  ตัวอย่างการคำนวณสำหรับพัสดุทางทะเลขนาดเล็ก: ปริมาตรบรรจุภัณฑ์ = 10 กก. แต่น้ำหนักจริงเพียง 5 กก.
  แต่สำหรับพัสดุทางทะเลขนาดเล็กเราจะคิดค่าบริการตามน้ำหนักสูงสุด 10 กก.
  พัสดุทางทะเลขนาดใหญ่
  Minimum 0.5 cbm only ship
  ประมาณ 25-30 วันทำการ
  คิดตามขนาดแพ็คเกจไม่รวมน้ำหนัก
  GST is NOT included. GST 8% will be charge and collect from courier when deliver parcel.

  Ship Fees – Singapore