บริการของเรา
  ซื้อให้ฉัน
  TaoBao & 1688.com
  • การประมวลผลที่รวดเร็ว
  • บริการครบวงจร
  • ไม่มี ค่าบริการ 0%
  • เราช่วยคุณซื้อและจัดส่งไปที่ประตูของคุณ
  จ่ายเงินให้ฉัน
  เติมเงินและโหลดใหม่
  • โหลด Alipay ใหม่
  • เติมเงิน Alipay
  • โหลด Wechat ใหม่
  • เติมเงิน Wechat
  • ช่วยจ่ายเงินให้กับผู้ขาย
  จัดส่งให้ฉัน
  การขนส่งทางอากาศและทางทะเล
   มาเลเซียตะวันตก
  • การขนส่งทางอากาศ (3-5 วันทำการ)
  • การขนส่งทางทะเล (พัสดุขนาดเล็กและพัสดุขนาดใหญ่)
   มาเลเซียตะวันออก
  • การจัดส่งทางอากาศ (4-7 วันทำการ)
  • การขนส่งทางทะเล (พัสดุขนาดเล็กและพัสดุขนาดใหญ่)

  Our Services